Bee Pests and Diseases

Clefydau a Phlâu y Wenyen Fêl
Bee Pests and Diseases

AFB is a disease of the sealed brood, which can appear patchy, the cappings looking sunken, greasy and perforated. The affected larvae die, becoming a formless, viscous slime which can be drawn out as a string, known as the ‘rope test’. This fluid then dries to form ‘scales’ which adhere to the lower cell wall, which the bees are unable to remove.

Further Reading : https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/index.cfm?sectionid=26

Download Clefydau a Phlâu y Wenyen Fêl-Diseases and Pests of the Honey Bee

Clefyd ar fag sydd wedi’i selio yw Clefyd Americanaidd y Gwenyn. Mae’r mag yn gallu edrych yn glytiog, a’r capiau’n edrych fel petaen nhw wedi suddo, yn seimllyd ac yn dyllog. Mae’r larfâu sydd wedi’u heffeithio’n marw, ac yn troi’n llysnafedd gludiog di-siâp. Gallwch eu tynnu allan fel llinyn, sef y ‘prawf rhaff’. Yna mae’r hylif hwn yn sychu i ffurfio ‘cen’ sy’n gludio wrth wal isaf y gell, ac nid yw’r gwenyn yn gallu cael gwared arno.

Rhagor o ddeunydd darllen: https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/index.cfm?sectionid=26

lawrlwytho  Clefydau a Phlâu y Wenyen Fêl-Diseases and Pests of the Honey Bee

EFB is a disease of unsealed brood, the larvae dying before the cell is sealed. The infected larva moves inside its cell, adopting an unnatural attitude, becomes discoloured, loses segmentation and takes on a melted down appearance. It eventually forms a removable scale.

Download Clefydau a Phlâu y Wenyen Fêl-Diseases and Pests of the Honey Bee

Further Reading : https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/index.cfm?sectionid=26

Clefyd ar fag heb ei selio yw Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn. Mae’r larfâu yn marw cyn i’r gell gael ei selio. Mae’r larfa wedi’i heintio’n symud yn ei gell, yn edrych yn annaturiol, yn colli lliw ei gorff a’i ymraniadau ac yn edrych fel petai wedi toddi. Yn y pen draw mae’n ffurfio cen y gallwch ei dynnu ymaith.

lawrlwytho Clefydau a Phlâu y Wenyen Fêl-Diseases and Pests of the Honey Bee

Rhagor o ddeunydd darllen: https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/index.cfm?sectionid=26

Asian Hornet (Vespa Velutina) Cacynen Asia
Small Hive Beetle (Aethina Tumida)

Last Page Update 12/05/2020