Policy Documents & Constitution

WBKA is a support organisation for Welsh Beekeepers.

Constitution

 English Cymraeg
WBKA Constitution Cyfansoddiad Cymdeithas Gwenynwyr Cymru

Policy documents:

 English Cymraeg
bacs-policy-version-1-23-october-2014 bacs-policy-version-1-23-october-2014
data-protection-policy-version-1-23-october-2014 Polisi Diogelu Data Diwygiwyd (Fersiwn 1: 23 Hydref 2014)
depreciation-policy-version-1-29-april-2014 polisi-dibrisiant language-policy-version-1
health-and-safety-policy-version-1-23-october-2014 polisi iechyd a diogelwch yn yr arfaeth
volunteer-policy-version-1-15-january-2015 Polisi Gwirfoddolwyr Adolygwyd15 Ionawr 2015
expenses-policy-version-2-1-13-apr-2015 Polisi Costau (Fersiwn 2. Diwygiwyd 15 Mai 2015)
disputes-policy-final-version Polisi Datrys Anghytuno neu Anghydfod (Fersiwn Derfy 7 Tach 2015)
reserves-policy-version-2-22-nov-2016 Polisi Arian Wrth Gefn Diwygiwyd (Fersiwn 2: 22 Tachwedd 2016)
working-with-children-version-1-002 working-with-children-version-1-002
language-policy-version-1-15-january-2015 iaith-policy-version-1-15-january-2015
NewWBKA Member Information Privacy Policy Issue 3
Dates and Costs of Welsh Examinations Dyddiadau a Costau Arholiadau Cymraeg

 

Last page update 24/06/2019