Home

WBKA Webinar: Varroa Control

WBKA Webinar: How to Improve your Beekeeping Skills and Knowledge

National Honey Show 2020

WBKA Webinar: Swarming

Please see the below guidance from Bee Base regarding beekeeping

during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 and Beekeeping update COVID-19 a Chadw Gwenyn diweddaru

Asian Hornet – Cacynen Asia

Reporting a possible sighting of an Asian Hornet in Wales

Welcome to the Welsh Beekeepers’ Association (WBKA) website.

We hope you find your visit enjoyable and informative.

We are the Welsh Beekeeping Association to which the nineteen local Associations within Wales are affiliated, the WBKA represent Welsh beekeepers nationally within Wales and the UK and internationaly. WBKA is a national support organisation for the beekeepers in Wales. Individual (Direct) Membership of the WBKA is possible, normally for orginisations, institutions and business, but most of the 1,700 membership are indirect members, in that they belong to one of the nineteen local independent beekeeping associations. An Application Form to become a member of the WBKA may be downloaded from the ‘Information Station’. You can locate and find out more about your local association here . A proportion of the fee paid by a member of an association goes towards the operating costs of the WBKA and also to providing third party and product liability insurance negotiated by the WBKA on behalf of its members.

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru (WBKA), gobeithio y bydd eich ymweliad yn rhoi mwynhad a gwybodaeth ichi. 

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru ydyn ni ac mae’r 19 Cymdeithas leol yng Nghymru’n gysylltiedig â hi. Efallai y gallech ein gweld ni fel gwenynen, gyda’r pen yn llais i’r rhai sy’n cadw gwenyn yng Nghymru, y thoracs yn ganolbwynt y wybodaeth a’r abdomen yn ysgogi gweithredu. Mae hi’n bosib bod yn Aelod Unigol (Uniongyrchol) o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru, ond mae’r rhan fwyaf o’r 1,700 aelod yn aelodau anuniongyrchol, yn yr ystyr eu bod yn perthyn i un o’r 19 cymdeithas cadw gwenyn annibynnol leol. Gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais i fod yn aelod o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru o’r ‘Man Gwybodaeth’. Gallwch ddod o hyd i’ch cymdeithas leol a rhagor o wybodaeth amdani yma. Mae cyfran o’r ffi y mae aelod cymdeithas yn ei thalu’n mynd tuag at gostau gweithredu Cymdeithas Gwenynwyr Cymru a hefyd i ddarparu yswiriant atebolrwydd trydydd parti ac atebolrwydd cynnyrch y mae’r Gymdeithas wedi’i negodi ar ran ei haelodau.

 

Fancy Keeping Bees?
You’ve got the BUZZ, what is next?  
Awydd Cadw Gwenyn?
Mae’r Suo’n eich denu, beth nesaf?

Page Last update 10/08/2020


WBKA Language Statement