Home

“Booking deadline for the 75th Anniversary Conference

has been extended until 27th June.”

Booking Form Ffurflen Archebu

Welcome to the Welsh Beekeepers’ Association (WBKA) websit.

We hope you find your visit enjoyable and informative.

We are the Welsh Beekeeping Association to which the nineteen local Associations within Wales are affiliated, the WBKA represent Welsh beekeepers nationally within Wales and the UK and internationaly. WBKA is a national support organisation for the beekeepers in Wales.

Individual (Direct) Membership of the WBKA is possible, normally for orginisations, institutions and business, but most of the 1,700 membership are indirect members, in that they belong to one of the nineteen local independent beekeeping associations. An Application Form to become a member of the WBKA may be downloaded from the ‘Information Station’. You can locate and find out more about your local association here .

A proportion of the fee paid by a member of an association goes towards the operating costs of the WBKA and also to providing third party and product liability insurance negotiated by the WBKA on behalf of its members.

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru (WBKA), gobeithio y bydd eich ymweliad yn rhoi mwynhad a gwybodaeth ichi. 

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru ydyn ni ac mae’r 19 Cymdeithas leol yng Nghymru’n gysylltiedig â hi. Efallai y gallech ein gweld ni fel gwenynen, gyda’r pen yn llais i’r rhai sy’n cadw gwenyn yng Nghymru, y thoracs yn ganolbwynt y wybodaeth a’r abdomen yn ysgogi gweithredu.

Mae hi’n bosib bod yn Aelod Unigol (Uniongyrchol) o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru, ond mae’r rhan fwyaf o’r 1,700 aelod yn aelodau anuniongyrchol, yn yr ystyr eu bod yn perthyn i un o’r 19 cymdeithas cadw gwenyn annibynnol leol. Gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais i fod yn aelod o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru o’r ‘Man Gwybodaeth’. Gallwch ddod o hyd i’ch cymdeithas leol a rhagor o wybodaeth amdani yma.

Mae cyfran o’r ffi y mae aelod cymdeithas yn ei thalu’n mynd tuag at gostau gweithredu Cymdeithas Gwenynwyr Cymru a hefyd i ddarparu yswiriant atebolrwydd trydydd parti ac atebolrwydd cynnyrch y mae’r Gymdeithas wedi’i negodi ar ran ei haelodau.


For help with nuisance bees click the link ‘Need help with a swarm’ to the right.


Fancy Keeping Bees?
You’ve got the BUZZ, what is next?  
Awydd Cadw Gwenyn?
Mae’r Suo’n eich denu, beth nesaf?

National Bee Unit: Bee Health Days 2018

In the run up to the WBKA 75th event, workshops will be held at Llangollen in North Wales along with Bridgend and Monmouthshire in South Wales. They run from 2 – 5pm and are open to both association members and non-members.

Contact the local association for details via http://www.wbka.com/member-associations/  or francis.gellatly@apha.gsi.gov.uk

Date

Host Beekeeper Association

Venue

Saturday 16th June

Bridgend

Coytrahen Community Centre CF32 9DW

Saturday 30th June

South Clwyd

St Collen’s Community Hall, Llangollen, LL20 8NU

Sunday 8th July

Gwent

Goytre Hall, NP4 0AW

Friday 13th July

WBKA

Aberystwyth University SY23 3FL

Sunday 15th July

WBKA

Aberystwyth University SY23 3FL

Page Last update 06/05/2018


WBKA Language Statement